Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie Kobiet

Spotkanie Kobiet 940 788 Franciszkanie z Zatorza

Msza o 18:00

Adoracja z możliwością spowiedzi

Spotkanie w Pomarańczy