Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odwiedziny chorych

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy:

– na wezwanie Chorego z naszej Parafii do domu lub Rodziny – jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten Sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny) w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia (np. przed operacją w szpitalu)

– w Pierwsze Piątki Miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św. wyjście ok. 9:00

Uwaga:
Jeżeli Sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu, to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.