Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wsparcie

Na konto naszego franciszkańskiego klasztoru w Olsztynie za Zatorzu można wpłacać ofiary przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła i klasztoru, na cele charytatywne w naszej parafii oraz na imprezy organizowane przez nasz klasztor i parafię.

Dane do przelewu:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych,
ul. St. Wyspiańskiego 4
10 – 287 OLSZTYN

Bank PEKAO S.A.

Numer rachunku:
79 1240 5598 1111 0010 3840 8387

Za każdą ofiarę z całego serca dziękujemy oraz zapewniamy o wdzięcznej codziennej modlitwie w naszej Wspólnocie Klasztornej, za żyjących i zmarłych naszych Dobrodziejów.