Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wspólnota klasztoru

br. Cordian Szwarc OFM

gwardian / proboszcz

br. Patryk Stryk OFM

wikary domu / ekonom

br. Beniamin Zarzecki OFM

katecheta / wikariusz parafialny

br. Lech Włodarczyk OFM

stacjonariusz

br. Józef Warczak OFM

zakrystianin