Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

13. stycznia – FATIMA

13. stycznia – FATIMA 960 1304 Franciszkanie z Zatorza

Msz Święta o 18:00, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i uwielbienie Fatima przeplatane różańcem, albo różaniec przeplatany wielbieniem. Modlitwa animowana przez Fundację „Dzieło Miriam”, Żywy Różaniec i zespół „Powiedz Bogu Tak”