Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Schola dziecięca

Schola dziecięca 1600 1067 Franciszkanie z Zatorza

Próby w soboty o godz. 11:00 w kościele

Śpiew na Mszy dla rodzin o 10:00

prowadzenie: Siostra Żejmo Samuela, co świat rozwesela!