Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Warsztaty scholi Cantus Corda

Warsztaty scholi Cantus Corda 1600 1067 Franciszkanie z Zatorza

Na zajęcia scholi Cantus Corda, która animuje śpiew na liturgii niedzielnej o godzinie 10:00, s. Samuela zaprasza zawodowych muzyków, aby śpiew był coraz piękniejszy i prawidłowy. W minioną sobotę zajęcia z emisji głosu prowadziła p. Ula Borejszo, znakomita wokalistka i dyrygentka z UWM. Dziękujemy za poświęcony twórczy czas i piękne efekty.