Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

VIII Wieczór Wielbienia na Zatorzu – fotorelacja

VIII Wieczór Wielbienia na Zatorzu – fotorelacja 150 150 Franciszkanie z Zatorza

Raz w miesiącu gromadzimy się z bratem Beniaminem i Jakubem Bartkowiakiem na Wieczorze uwielbienia.

Modlitwa uwielbienia jest formą modlitwy w Kościele katolickim, która skupia się na chwale i uwielbieniu Boga za Jego wielkość, miłosierdzie i łaski, jakie nam udziela. W modlitwie uwielbienia wierzący skupiają swoją uwagę na Bogu, wyrażając Mu swą miłość, wdzięczność, adorację i podziw za to, kim On jest oraz za wszystko, co dla nas uczynił.

Modlitwa ta ma na celu uświadomienie sobie, że Bóg jest naszym Stwórcą, Panem i Odkupicielem, który nas nieustannie prowadzi i kieruje naszym życiem. W modlitwie uwielbienia skupiamy się na Bogu i Jego mocy, a nie na naszych potrzebach i prośbach. Dlatego modlitwa ta stanowi swoistą odmianę modlitwy dziękczynnej, która pomaga nam uświadomić sobie, jak wiele otrzymaliśmy od Boga.

Modlitwa uwielbienia może przybierać różne formy, np. śpiewu, recytacji psalmów, kontemplacji, czy skupienia na konkretnych fragmentach Pisma Świętego. Może być też skierowana do konkretnych osób Trójcy Świętej, czy też do Maryi i świętych. Jest to modlitwa, która pomaga nam zbliżyć się do Boga, a także odkryć Jego miłość i troskę o nas.