Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

11. czerwca – X Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i intencje

11. czerwca – X Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i intencje 1895 1263 Franciszkanie z Zatorza

X Niedziela Zwykła

Pokój dobro wspólnoto parafialna! 

W czerwcu odprawiamy nabożeństwa czerwcowe: po rannej Mszy św. o godz. 830  i o godz. 1730. W niedziele tylko o 17:30

Po wieczornych Mszach Świętych procesje z Najświętszym Sakramentem.

Dziś w naszej parafii mamy niedzielę powołaniową. Razem z braćmi Antonim i Fabianem z naszej prowincji zakonnej modlimy się o nowe powołania do służby Bożej.

We wtorek 13. czerwca Dzień Fatimski. 

Część radosna – 8:00

Część światła – po Mszy o 8:30

Część bolesna – 17:00

Msza Święta w intencjach zbiorowych i procesja

Część chwalebna – po procesji

W przyszłą niedzielę kazania w naszym kościele wygłosi neoprezbiter ks. Krzysztof Wołoszyn, który po mszach świętych będzie udzielał prymicyjnego błogosławieństwa.

W przyszłą niedzielę o 8:30 Msza Święta w intencjach Akcji Katolickiej.

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11:30 poświęcenie ikon z pracowni Tota Tua i okolicznościowa wystawa ikon.

Na terenie naszej parafii powstała grupa Anonimowych Alkoholików „Wyspiańskiego 5”. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą ludzi, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Grupa spotyka się w każdy piątek o godzinie 19.00 w sali pod klasztorem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała.

Szczególnie tym, którzy zaangażowali się w budowę ołtarzy, przygotowali dekoracje kwiatowe, jak również niosącym baldachim, chorągwie, feretrony, służbie liturgicznej ołtarza, dziewczynkom sypiącym kwiaty, panu organiście za prowadzenie śpiewu i oprawę muzyczną oraz panu Dariuszowi za pomoc przy rozwiezieniu dekoracji ołtarzowych.

bracia franciszkanie z Zatorza

 

Intencje Mszalne 11. – 18 .czerwca 2023
X Niedziela Zwykła
11 VI
7.00 + Józefa Wenckiego (11. greg)
8.30 + Andrzeja Solarza (11. greg)
10.00 Dziękczynna za wspaniałe dzieci i cudowne wnuczęta z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11.30 Za Parafian
18.00 + Karolinę Beczek (4 r.+) ++ z rodziny Beczków, Krzykwów, Dowgierdów
Poniedziałek
12 VI
6.30 1. + Józefa Wenckiego (12. greg)
2. + Andrzeja Solarza (12. greg)
8.30 + Andrzeja Myszko
18.00
  1. rez. Justyna
  2. + Wacława Andruszkiewicza – od uczestników pogrzebu
Wtorek
13 VI
6.30 1. + Józefa Wenckiego (13. greg)
2. + Andrzeja Solarza (13. greg)
8.30 ++ Ignacego, Genowefę i Jadwigę Witkowskich
18.00 FATIMA – intencje zbiorowe
Środa
14 VI
6.30 1. + Józefa Wenckiego (14. greg)
2. + Andrzeja Solarza (14. greg)
8.30 + Andrzeja Myszko
18.00 ++ Stefanię i Jana Prusów
Czwartek
15 VI
6.30 1. + Józefa Wenckiego (15. greg)
2. + Andrzeja Solarza (15. greg)
8.30 + Andrzeja Myszko
18.00 ++ Marię i Ignacego Muszyńskich ++ z rodz. Kędzierskich i Niemyjskich
Piątek
16 VI
6.30
  1. + Franciszka Mędzika
  2. + Andrzeja Solarza (16. greg)
8.30 + Józefa Wenckiego (16. greg)
18.00 + Celinę Golus (31 r.+)
Sobota
17 VI
6.30
  1. + Edwarda
  2. + Andrzeja Solarza (17. greg)
8.30 + Józefa Wenckiego (17. greg)
18.00 + Zygmunta Sonta (15 r. +)
XI Niedziela Zwykła
18 VI
7.00 + Józefa Wenckiego (18. greg)
8.30 W intencjach Akcji Katolickiej
10.00 + Andrzeja Solarza (18. greg)
11.30 Dziękczynna za 5 lat działalności twórczej pracowni ikon Tota Tua. Za ikonopisarzy obecnych i przyszłych.

Chrzest Święty

18.00 ++ Bronisławę i Konstantego Posobkiewiczów

Prosimy o sprawdzenie poprawności imion i nazwisk zapisanych w intencjach mszalnych. Ewentualne pomyłki prosimy zgłosić jeszcze przed odprawieniem Mszy św.