Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Koncert Tibi Mariae – 28. maja o 12:30

Koncert Tibi Mariae – 28. maja o 12:30 900 506 Franciszkanie z Zatorza
Chór Tibi Mariae zaśpiewa na Mszy o 11.30, po której zapraszamy na koncert.
Chór powstał w 2004 roku jako chór mieszany i działa nieprzerwanie do dziś.  Zespół liczy obecnie około 30 chórzystów, którzy w większości pracują zawodowo, będąc jednocześnie pasjonatami śpiewu chóralnego i   muzyki, ale też innych dziedzin sztuki, jak malarstwo, ceramika i fotografia. Nie brak wśród nich  osób zaangażowanych w sport i rekreację, a także dobroczynność – uczestników wydarzeń promujących kulturę fizyczną oraz pomoc osobom starszym i potrzebującym zwierzętom.
W ciągu  19. lat swojego istnienia chór Tibi Mariae brał udział
w wielu koncertach, festiwalach, konkursach i przeglądach, a na jego koncie znajdują się liczne nagrody i wyróżnienia. Chór występuje przede wszystkim w Grudziądzu i w regionie, ale często reprezentuje też miasto w innych miastach Polski, m.in. w Toruniu, Warszawie, na Wawelu
w Krakowie, w Częstochowie itd. Wykonuje bogaty repertuar prezentując muzykę polską kompozytorów dawnych, jak i współczesnych, utwory o charakterze patriotycznym, a także repertuar sakralny.