Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

800 lat Reguły św. Franciszka – fot. Jarosław Skórski

800 lat Reguły św. Franciszka – fot. Jarosław Skórski 1600 1067 Franciszkanie z Zatorza

Niedzielnym wieczorem spotkali się bracia żyjący Regułą św. Franciszka należący do trzech gałęzi: franciszkanie, franciszkanie konwentualni i kapucyni.