Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

8. czerwca – Boże Ciało

8. czerwca – Boże Ciało 1600 1067 Franciszkanie z Zatorza

W czwartek 8. czerwca 

Msze święte o godz. 7:00, 8:30, 10:00 i 18:00. 

Plan jest następujący:

1. Msza św. o godz.10:00 w kościele;

2. Następnie wyjście z kościoła ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, potem ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Okrzei; tam będzie postój przy I ołtarzu;

3. następnie ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Kolejową; tam kolejny postój przy II ołtarzu;

4. dalej ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i postój przy III ołtarzu; 

5. dalej ul. Wyspiańskiego do kościoła i postój przy IV ołtarzu koło krzyża misyjnego;

6. następnie powrót do kościoła i zakończenie. 

W związku z tym bardzo proszę o zaangażowanie się w organizację procesji

poprzez budowę czterech ołtarzy w w/wymienionych miejscach:

ołtarz I Akcję Katolicką 

ołtarz II Ruch Rodzin Nazaretańskich;

ołtarz III ministranci i schola;

ołtarz IV Szkoła Szkwał.

Proszę także o zgłoszenie się czterech panów do niesienia baldachimu,

Jak również inne osoby do niesienia 3 sztandarów i 3 feretronów.

W dawnej Oktawie Bożego Ciała po wieczornych Mszach św. – procesje eucharystyczne.

Prosimy o zbieranie i przynoszenie płatków do sypania kwiatków.