Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

19. marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia i intencje

19. marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia i intencje 2560 1707 Franciszkanie z Zatorza

4. Niedziela Wielkiego Postu

Pokój dobro wspólnoto parafialna! 

Dzisiaj o godz. 1715 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym brata Lecha „Cierniem Ukoronowanie”.  Po wieczornej Mszy Świętej spotkanie formacyjne dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

W poniedziałek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

Od poniedziałku do środy będą trwały rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 11. Zbiega się to z rozpoczynającą się dziś nowenną przed wprowadzeniem relikwii św. Jose Sancheza. Dlatego zapraszamy Was do gorliwej modlitwy za dzieci i młodzież z naszej parafii. Nowenna będzie odmawiana po Mszach Świętych o godzinie 18:00.

W piątek o godz. 16:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży a o 17:30 dla dorosłych.

W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W sobotę o 8:30 Msza w intencjach Trzeciego Zakonu. Po niej spotkanie formacyjne

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18:00 napraszamy  na koncert charytatywny dla Kingi Rydz
ORATORIUM DROGI KRZYŻOWEJ „ŚLAD LOSU”  w wykonaniu Mocnych w Wierze.

Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na dzisiejszą tacę i przelane na konto. Dziękujemy także panu Jakubowi, który naprawił oświetlenie nad prezbiterium i grupie Ora et Labora za sprzątanie kościoła.

bracia franciszkanie z Zatorza

 

Intencje Mszalne
19. marca – 26. marca 2023
4. Niedziela

Wielkiego Postu

19. III

7.00
 1. + Krystynę Solarz (19. greg.)
 2. + Joannę Henkel
8:30
 1. W intencjach Akcji Katolickiej
 2. O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogu przez przyczynę Matki Bożej dla Józefa
10:00

++ Kazimierza Spychałę (20. r.+), Teresę Spychałę, Rajmunda i Halinę Wawierowiczów, Wiesława i Lucynę Boniusów

11.30

Za Parafian. Chrzest: Wojciech Mościcki

18.00
 1. + Józefa Kalwara
 2. + Zofię Skrzypczak (15. greg.)
Uroczystość św. Józefa

Poniedziałek

20. III

6.30
 1. + Krystynę Solarz (20. greg.)
 2. + Zofię Skrzypczak (16. greg.)
8:30 + Zofię Milaszewską (1. r.+)
18:00

++ Halinę, Edmunda i Antoniego Ferenców

Wtorek
21. III
6.30
 1. + Krystynę Solarz (21. greg.)
 2. + Zofię Skrzypczak (17. greg.)
8:30

O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Mateusza

18.00

+ Joannę Daniel ++ z rodzin Jabłońskich, Grygrowiczów, Groblewskich, Okuniewiczów i ++ znajomych

Środa
22. III
6.30
 1. + Krystynę Solarz (22. greg.)
 2. + Zofię Skrzypczak (18. greg.)
8:3o O Boże błogosławieństwo, zgodę i pojednanie w rodzinie.
18.00

Za Dzieło Miriam, wolontariuszy, podopiecznych i darczyńców

Czwartek
23. III
6.30
 1. + Krystynę Solarz (23. greg.)
 2. + Zofię Skrzypczak (18. greg.)
8.30 Za ks. Romualda Mężyńskiego w 45. rocznicę Sakramentu Kapłaństwa
18.00

+ Zbigniewa Rudzińskiego – od uczestników pogrzebu

Piątek

24. III

6:30
 1. + Krystynę Solarz (24. greg.)
 2. + Zofię Skrzypczak (20. greg.)
8.30

++ Zofię i Pawła Wałczyk

18.00 + Teresę Bociek (2. r.+)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Sobota

25. III

6.30
 1. + Krystynę Solarz (25. greg.)
 2. + Zofię Skrzypczak (21. greg.)
8.30 W intencjach III Zakonu
18.00 + Zbigniewa Frel (8. r.+)
 5. Niedziela

Wielkiego Postu

26. III

7.00
 1. ++ Annę (1r.+) i Antoninę
 2. + Zofię Skrzypczak (22. greg.)
8.30 + Krystynę Solarz (26. greg.) 
10.00

Za Weronikę (14. URODZINY) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

11.30

Za Parafian

18.00 O łaskę zdrowia dla Marcina

Prosimy o sprawdzenie poprawności imion i nazwisk zapisanych w intencjach mszalnych. Ewentualne pomyłki prosimy zgłosić jeszcze przed odprawieniem Mszy św.