Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

11. listopada g. 18:00 Msza za Ojczyznę i 20:00 Śpiewanie pieśni patriotycznych

11. listopada g. 18:00 Msza za Ojczyznę i 20:00 Śpiewanie pieśni patriotycznych 1587 2245 Franciszkanie z Zatorza