Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1. stycznia – Warmińsko Mazurski Kwartet Smyczkowy (fot. Jarosław Skórski)

1. stycznia – Warmińsko Mazurski Kwartet Smyczkowy (fot. Jarosław Skórski) 1600 1067 Franciszkanie z Zatorza

Jubileuszowe Koncerty Kolędowe „Boże Zatorze”