Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wspólnota osób głuchoniewidomych

Jesteśmy wspólnotą osób z różnymi niepełnosprawnościami. Są wśród nas głównie osoby głuchoniewidome, ale również wolontariusze i tłumacze-przewodnicy, którzy pomagają dotrzeć na spotkania. Od grudnia 2022 roku spotykamy się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w salce Benia.

Spotkania są okazją do poznawania nowych, ciekawych ludzi, zaprezentowania swoich zainteresowań, wzajemnej integracji. Dają również możliwość do nabywania nowych umiejętności podczas udziału w różnego rodzaju warsztatach. Pragniemy przyjąć do naszej wspólnoty osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które czują się samotne oraz wszystkich, którzy chcą zaangażować się w pomoc drugiemu człowiekowi. Zapraszamy parafian (i wszystkich chętnych) do spotkania z nami! Naszym opiekunem duchownym jest Brat Banjamin.

Opiekun: brat Beniamin Zarzecki
Koordynator: Iwona Myszko 798 796 925