Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Patronat

Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 150 150 Franciszkanie z Zatorza

„Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do…

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 150 150 Franciszkanie z Zatorza

„Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym”