Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

#król

VIII Wieczór Wielbienia na Zatorzu – fotorelacja

VIII Wieczór Wielbienia na Zatorzu – fotorelacja 150 150 Franciszkanie z Zatorza

Raz w miesiącu gromadzimy się z bratem Beniaminem i Jakubem Bartkowiakiem na Wieczorze uwielbienia. Modlitwa uwielbienia jest formą modlitwy w Kościele katolickim, która skupia się na chwale i uwielbieniu Boga…