Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Małżeństwo

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:

  1. Metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (świeżej daty – nie starsze niż trzy miesiące),
  2. Dowody osobiste,
  3. W przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
  4. Spowiedź przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa przynajmniej dwa razy (na początku przygotowań i przed samym ślubem).
  5. Zapowiedzi przedślubne wygłaszane są w parafiach zamieszkania narzeczonych.
  6. Kurs przedmałżeński i spotkania w poradnictwie rodzinnym stanowią bezpośrednie przygotowanie do ślubu. Całość trwa około miesiąca, choć organizowana są również weekendowe kursy dla narzeczonych.

ZAPOWIEDZI

do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:


Narzeczony:
stan:
zam.:
Narzeczona:
stan:
zam.:

 


Narzeczony:
stan:
zam.:
Narzeczona:
stan:
zam.:


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących pomiędzy narzeczonymi, zobowiązany jest do poinformowania o tym Proboszcza Parafii.
Polecamy tych narzeczonych Waszym modlitwom by dobrze i godnie przygotowali się do Sakramentu Małżeństwa.